Arama:

Etiket BulutuErtuğrul fırkateyni …


ertugrul1

II. Abdülhamid, 1887 yιlιnda Japonya imparatorunun yeğeninin bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaret etmesinin ardιndan, Japonya’ya bir heyet gönderilerek iade-i ziyaret yapιlmasιnι emretmişti. Bu ziyaret için İstanbul tersanelerinde yapιlan Ertuğrul Fιrkateyni seçildi. Fιrkateyn, hem yelken hem de makine ile hareket ediyordu. Üç direkli geminin ana hareket vasιtasι yelkendi. 600 beygir gücündeki makinesi de yardιmcι bir itici kuvvet oluşturuyordu. 2 bin 400 ton ağιrlιğιnda ahşap bir gemi olan Ertugrul Fιrkateyni 25 yaşιndaydι. Yaklasιk 1 yιl önce ahşap kιsιmlarι tamir görmüştü. Ancak, makine ve kazanlarιn alt bölümüne dokunulmamιştι.

Kafile Başkanι Albay Osman Bey, gemi komutanι da Yarbay Ali Bey’di. Gemide özel olarak seçilen 56’sι subay toplam 609 mürettebat vardι. O yιl Bahriye Mektebini bitiren genç teğmenlerin tamamι da gemiye alιnmιş ve bu uzun gezide tecrübelerini artιrmalarι hedeflenmişti. Gemi II. Abdülhamid’den Japon imparatoruna mücevherli imtiyaz nişanι ve diger hediyeleri götürecekti.


Ertugrul Fιrkateyni, Temmuz 1889’da istanbul’dan yola çιktι. Güzergahι boyunca çesitli limanlara uğrayarak seyahat ediyordu. Fιrkateyn Singapur’a vardığιnda Kafile Başkanι Albay Osman Bey Amiralliğe terfi ettirildi. Kafile, uğradιğι ülkelerin halklarι ve Müslümanlar tarafιndan görkemli sevgi gösterileriyle karşιlanιyor, gemiyi kimi zaman binlerce kişiden oluşan gruplar ziyaret ediyordu. Gemi, 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya’nιn Yokohama Limanιna vardι.

Japon imparatoru, Türk amiralini ve heyetini görkemli bir şekilde karşιladι. Şehir halkι Türk amiralinin saray arabasι ile imparatorun yanιna gidişini sevgi gösterileriyle takip etti.

Ertugrul Fιrkateyni, Japon sularιnda kaldιğι üç ay boyunca etrafιndaki binlerce Japon kayιğιna 50 kişilik bandosuyla konserler verdi. Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazιrlιklar tamamlandι. Yola çιkιlacağι gün Japon Bahriyesinin tayfun uyarιsιna rağmen, Ertuğrul Fιrkateyni planlandιğι gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanι’ndan ayrιldι. Kushimoto açιklarιnda tayfuna yakalanan Ertugrul Firkateyni 16 Eylül 1890’da kayalara çarparak battι. Kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi. Amiral Osman Bey de dahil diğer mürettebat hayatιnι kaybetti.

Ertuğrul Fιrkateyni’nin trajik sonu Türk-Japon halklarιnι yakιnlaştιrdι. Yöre halkι, kazadan kurtulanlara büyük yardιm ve yakιnlιk gösterdi. Torajiro Yamada isimli bir Japon, şehit yakιnlarι ve kazazedeler için yardιm kampanyasι düzenledi. Toplanan para aynι kişi tarafιndan dönemin padişahιna teslim edildi. Hayatta kalan 69 denizci, Japonya imparatorunun talimatιyla Hiei ve Kongo isimli iki askeri gemi ile istanbul’a gönderildi.

Kazada ölenlerin anιsιna Kushimoto’da bir Anιt yapιlmιstιr. ilk anιt Japonlar tarafιndan 1891’de dikilirken, 1929 yιlιnda yine Japonlar tarafιndan genişletilmiştir. Şehitlik Anιtι, 3 Haziran 1929 tarihinde Japon imparatoru tarafιndan da ziyaret edilmiştir. 1937’de Türkiye tarafιndan restore edilen anιt önünde her yιl düzenli olarak anma törenleri yapιlmaktadιr.

Kushimoto kasabasι Mersin ve Yakakent ile kardeş şehirdir. Kushimato’da bir de müze bulunmaktadιr. 1974 yιlιnda inşa edilen “Türk Müzesi”nde Ertuğrul Fιrkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanlarιn fotoğraflarι ve heykelleri bulunmaktadιr.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz

E-Posta