Arama:

Etiket Bulutu‘yedigöller’

Bolu

29.11.2009

bolu1


Bolu İli, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. İl arazisinin yaklaşık % 18’in tarım alanlar oluşturmaktadır. Orman alanları ise % 59’luk bir oran ile Türkiye ormanları içinde % 2,55’lik paya sahiptir.
Ortalama rakım 1000 m., merkez ilçe rakımı ise 725 m. civarındadır.
bolu5İklim;

İklim bakımından ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nin etkisi altında bulunmakla birlikte, coğrafi konumu nedeni ile başka komşu bölgelerin özelliklerinden de etkilenmektedir. Bolu; Karadeniz, Marmara ve Orta Anadolu ikliminden etkilenmekte, bu durum tarımsal yapıyı çeşitlendiren farklılıklara yol açmaktadır. Yüzey biçimlerinin
farklılığı, denizden uzaklık ve yüksekliklerin etkileriyle il bütününde değişik iklim türlerine  rastlamak mümkündür.

bolu3

Dağlar;
Bolu il alanının yaklaşık yüzde 56’sı , rakımları 2.499 m’ye kadar çıkan dağlarla kaplıdır. Dağlar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda sıralanan ve oluşumlarında Kuzey Anadolu  fay kuşağı hareketinin etkisi bulunan ovalarla bölünmüştür. Bu kuşağın kuzeyinde doğudan batıya Göçeler dağı, Bolu dağları ve Elmacık dağı; güneyinde ise Köroğlu dağları, Köroğlu dağı, Abant dağları yer almaktadır. Yükseklikler kuzeyden güneye ve batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır.

bolu6

Göller
Bolu ili doğal göl sayısı bakımından da zengin sayılan illerimizden biridir.  Ancak sayıları 9’ u bulan doğal göller arasında, Yeniçağa gölü dışındakiler küçük göllerdir.  Küçük olmalarına karşın, zengin doğa güzellikleri içinde bulunmaları, yerleşim yerlerine yakınlıkları ve ulaşım kolaylıkları Bolu’nun yaylaları gibi, göllerini de önemli doğal turistikdeğerler arasına katmaktadır.

bolu11

Yeniçağa Gölü:Yeniçağa ilçe merkezinin kuzey bitişiğindedir. Rakımı 989 m olan , oldukça sığ bir göldür. Alanı 260 ha’dır. Ancak yağış durumuna bağlı olarak mevsimsel değişiklikler görülür. Göl Kuzey Anadolu fay hareketinin oluşturduğu bir tektonik çöküntü içinde su birikmesiyle meydana gelmiştir. Çevresinde sazlık ve bataklıklar vardır. Gölün suyu Çağa deresiyle Mengen yakınında Büyüksu çayına boşalır.

bolu10

Abant Gölü: Bolu’nun 32 km güneybatısında, Abant dağları üzerinde, Kuzey Anadolu fay vadisi içinde ve bu fayın etkisiyle oluşmuş tektonik bir göldür. Rakımı 1325 m, alanı 128
hektardır. En derin yeri 17 m’dir. Bazı kaynaklarda bu rakam 45 m olarak verilmektedir. Yeraltı suyu ve yan derelerle beslenir. Abant suyu adıyla gölden çıkan akarsu Büyüksu çayının kaynağını oluşturur.

bolu8

Yedigöller: Bolu’nun 42 km kuzeyinde , gür ormanlar içinde yedi adet küçük gölden oluşan göller topluluğudur. Göllerden dördü, diğer üçüne göre daha büyük alanlar kapsamaktadır.
Dördü sürekli su tutabilmekte, diğer üçünün suları ise yaz aylarında kurumakta veya çok azalmaktadır. Bu gölleri içine alan 550 hektarlık alan 1965 yılında Milli Park olarak koruma altına alınmıştır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre ilin genel nüfusu 268.882 olup, kentsel nüfus 169.486, kırsal nüfus 99.396’dır.

Yükseköğretim;
Abant İzzet Baysal Üniversitesine ait 6 adet Fakülte
(Güzel Sanatlar*, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, İzzet Baysal Tıp,  Mühendislik-Mimarlık), 3 adet Yüksek Okul (Beden Eğitimi ve Spor, Bolu Sağlık, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon), 4 adet Meslek Yüksekokulu (Bolu –Mudurnu Süreyya Astarcı-Mengen- Gerede), 3 adet Enstitü ( Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler) bulunmaktadır.

717’si Yüksek Lisans/Doktora olmak üzere toplam 16.658 öğrenci eğitim görmektedir. Üniversite bünyesinde 835 akademik personel görev yapmaktadır. *Güzel Sanatlar Fakültesi 2005-2006 öğretim yılında kurulmuş olup, 2009-2010 öğretim döneminde öğrenci alınması planlanmaktadır.

Ulaşım;
Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında kalan Bolu’ya yurdun her tarafından karayoluyla kolayca ulaşılabilmektedir. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu şehir merkezinden geçmektedir. Hava ve demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır.

Bolu’da şehir içi ulaşım halk otobüslerince sağlanmaktadır. Şehir ve çevresinde bulunan tarihi,  turistik yerler ve ilçelere ise Bolu’dan kalkan otobüs ve dolmuşlarla gidilebilir.

bolu2

Göynük Evleri : Göynük İlçesi eski Türk Evleri bakımından oldukça zengindir. İlçede 114 adet tarihi tescilli yapı bulunmaktadır.

Bolu Mutfağı

Bolu yöresinin tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yemekleri de oldukça zengindir.

Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen’den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk’ün aşçısı da Mengenliydi. Günümüzde turistik tesislerin bir çoğunda Mengenli aşçılara rastlamak mümkündür. Aşçılık sanatı Mengen İlçesinin ata mesleğidir. Bu nedenle Mengen’de 1985 yılında Anadolu Aşcılık Meslek Lisesi açılmış ve bu sanatın bilimsel olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Her yıl Eylül ayının ilk haftasında da Mengen’de Türkiye’nin tek “Aşçılık Festivali” düzenlenmekte ve yarışma, sergi, konser, panel, şov, spor karşılaşmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Özellikle her yıl değişik türde bir şov yemeği hazırlanmakta ve çok ilgi çekmektedir.

Yöresel Yemekler

Ovmaç Çorbası, Kızılcık Tarhana Çorbası, Tarhana Çorbası, Nohutlu Çorba, Yayla Çorbası, Yoğurtlu Bakla Çorbası, İmaret Çorbası, Çiğ Börek, Kabaklı Gözleme, Acı Su Bazlamacı, Çantıklı Pide, Etli Mantı, Ekmek Aşı, Patatesli Köy Ekmeği, Kedi Batmaz, Mantar Sote, Orman Kebabı, Kaldırık Dolması, Kaşık Sapı, Mengen Pilavı, Höşmerim, Mengen Kuzu Güveç, Katık, Kaşık Atmaç, Bakla Çullaması, Paşa Pilavı, Kabak Hoşafı, Kara Kabak Tatlısı, Palize, Coş Hoşafı, Karavul Şerbeti, Kızılcık Şurubu, Saray Helvası.

Kaynak : Bolu Valiliği internet sitesi, cennetturkiye.org